ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர் -> ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி ஆ இந்திரா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு ஜெயமணி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி கோ சுந்தரி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு கு ஆறுமுகம் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி செல்லப்பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி கி வீரமதி வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு கா மாாிமுத்து வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ப முத்துலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி த பாஞ்சாலி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ச பாக்கியலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி மு கந்தலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு வெ கணேசன் வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி க கிருஷ்ண வேனி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த முத்தையா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி ஜெ ராஜேஸ்வரி வெற்றி