ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர் -> வத்திராயிருப்பு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 சி.பி.ஐ திருமதி ரா கொண்டம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 சி.பி.ஐ திருமதி ஸ்ரீ பொன்மாரி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி மு சையது ராபியா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு செ கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி K தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த முத்துலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப சாந்தி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வெ பொம்மியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி வை ரேகா வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ பஞ்சவா்ணம் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு ஆர் இரவிக்குமார் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ஆ வெங்கடவரதேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா சிந்துமுருகன் வெற்றி