ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர் -> சிவகாசி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி மு உமாராணி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு சோ கதிரேசன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா. மீனாட்சிசுந்தரி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு அ மருதன் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஆ ஆழ்வார் ராமானுஜம் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி வி முத்துலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு V விவேகன்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி க புளுகம்மாள் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த மாரிமுத்து வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி மா கருப்பாயி வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு ஆ முருகவேல் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ப கலைமணி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு கா சங்கையா வெற்றி
வார்டு 14 இ.தே.கா திரு கு ப முருகன் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எஸ் சுடா்வள்ளி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி பா சண்முகத்தாய் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி கா கலைமணி வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு நாரணம்மாள் வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி பி கவிதா வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி தி நித்யபாரதி வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி வை சுப்புலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 22 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பெ ஜெகத்சிங் பிரபு வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திரு ரா கணேசன் வெற்றி
வார்டு 24 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆ ஆரோக்கியா ாீட்டா வெற்றி
வார்டு 25 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க நாகூா்கனி வெற்றி
வார்டு 26 தி.மு.க திருமதி சு. ராசம்மாள் வெற்றி
வார்டு 27 மற்றவை திருமதி உ நாகம்மாள் வெற்றி
வார்டு 28 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி போ கெங்காதேவி வெற்றி
வார்டு 29 மற்றவை திருமதி உ விஜயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 30 தி.மு.க திரு ஆ ம அன்பரசு வெற்றி
வார்டு 31 தி.மு.க திருமதி க தனலட்சுமி வெற்றி