ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சிவகங்கை -> சிவகங்கை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி பி பத்மாவதி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி இ நதியா வெற்றி
வார்டு 3 இ.தே.கா திருமதி க மகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி மா லெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 பி.ஜே.பி திருமதி அ பிாியா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ அம்சவள்ளி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா கனிமொழி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு மு சுந்தரராஜமூா்த்தி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு மு கருப்பணன் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச பத்மாவதி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு உ அழகா்சாமி வெற்றி
வார்டு 12 தே.மு.தி.க திரு போ ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பெ வேல்முருகன் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு க கோவிந்தராசன் வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திரு து கேசவன் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி கா ராஜேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச லெட்சுமி வெற்றி