ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சிவகங்கை -> தேவகோட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தே.மு.தி.க திருமதி ர ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு சி கணேசன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு கனிமொழி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி பூ திலகவதி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ சந்திரா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி சௌந்தரம் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு ந கோட்டைச்சாமி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பெ பிா்லாகணேசன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு சி பாண்டி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கா காளிமுத்தன் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி சூ சேவியா் ஆரோக்கிய ஜான்சிராணி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு ரெ ரவி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ந ராஜாத்தி வெற்றி