ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சிவகங்கை -> கண்ணங்குடி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி R மணிமேகலை வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி சோ ராஜம்மாள் வெற்றி
வார்டு 3 இ.தே.கா திரு RM கருமாணிக்கம் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு K சந்திரபோஸ் வெற்றி
வார்டு 5 இ.தே.கா திருமதி மா வீரகுமாரி வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திரு க சரவணமெய்யப்பன் வெற்றி