ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சிவகங்கை -> காளையார்கோவில்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு ஆ இராமலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 2 பி.ஜே.பி திருமதி ச பில்லம்மை வெற்றி
வார்டு 3 இ.தே.கா திருமதி இ செல்வி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சே மீனாட்சி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க செல்வி ரா கோகிலா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு டே ராபா்ட்துரை வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி எ ஆரோக்கிய ஜெனிபா் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு கஸ்தூரி வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திரு கி பாண்டியராஜன் வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திரு அ ராஜா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஸ் ஆரோக்கியசெல்வம் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சே மனோகரன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு மகேஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு பாண்டிக்கண்ணு வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி பா நாகவள்ளி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி ம செல்வி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கோ ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி க சந்திரா வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி மா குருவம்மாள் வெற்றி