ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சிவகங்கை -> மானாமதுரை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆ பஞ்சவா்ணம் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு அ முத்துச்சாமி வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி அ ஜெயலெட்சமி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரெ சோமசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு மா அண்ணாத்துரை வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி அ லதா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு ருக்மணி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி சி ராதா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு பெ மலைச்சாமி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி வே சுந்தரவள்ளி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா நாகவள்ளி வெற்றி
வார்டு 12 சி.பி.ஐ திரு மா முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி ம பாண்டியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி மஞ்சுகுமாரி வெற்றி