ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சிவகங்கை -> திருப்புவனம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு மொ ராமு வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ஆ வைத்தீஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி இ தஸ்லீம் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி ம மீனாட்சி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு அ மூா்த்தி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஆ பழனியப்பன் வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திருமதி J இந்திரா வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி மு முருகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி ராசு வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திரு க பாலசுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி R பிரியா வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு S சுப்பையா வெற்றி
வார்டு 13 இ.தே.கா திருமதி சி பூமாதேவி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி ந ஜெயசித்ரா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி க மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு அ ஈஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 17 இ.தே.கா திரு பா சின்னையா வெற்றி