ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சிவகங்கை -> இளையாங்குடி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி பா பழனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி தி மகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு மு முருகானந்தம் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு செ செழியன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ப ஜீலியாள் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா உஷாராணி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க கீா்த்தனா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கரு சீமைச்சாமி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சோ முனியாண்டி வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு கி சண்முகம் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி சா செல்வி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி ர மலையரசி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா தனலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம சங்கம்மாள் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வே முருகன் வெற்றி