ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சிவகங்கை -> சிங்கம்புனரி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி அ கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி ஸ் சரண்யா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி செ ரம்யா வெற்றி
வார்டு 4 தே.மு.தி.க திருமதி சோ உமா வெற்றி
வார்டு 5 இ.தே.கா திரு ச சத்தியமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு பொ உதயசூரியன் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு பெரியகருப்பி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வே இளங்குமார் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த சசிக்குமார் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி திவ்யா வெற்றி