ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சிவகங்கை -> சக்கோட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு உல ராமசந்திரன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி தே ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு யசோதா வெற்றி
வார்டு 4 இ.தே.கா திருமதி க திவ்யா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வெ சுப்பிரமணி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு கு சொக்கலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி சி ரேவதி வெற்றி
வார்டு 8 இ.தே.கா திரு சி காா்த்திக் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு சரண்யா வெற்றி
வார்டு 10 இ.தே.கா திருமதி எம் தேவிமீனாள் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு தமிழ்ச்செல்வி வெற்றி