ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சிவகங்கை -> கல்லல்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சா சையது அப்தாகீர் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு வே மருதுபாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 3 இ.தே.கா திரு ரா அழகப்பன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு மா முத்தழகு வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு உஷாராணி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச அபிநயா வெற்றி
வார்டு 7 இ.தே.கா திரு ம நாராயணன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு அ ஆரோக்கியசாமி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா கோமளவள்ளி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு ச உதயகுமார் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி மு சங்கிதா வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ பிரேமா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி அ சொா்ணம் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி நெ ரேவதி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜெ பிரவீணா வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர ராஜமலர் வெற்றி