ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> தூத்துக்குடி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு சுதா்சன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி அ வசுமதி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு லா கோயில் மணி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ஹ ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ப முத்துமாலை வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு இரா அந்தோணி தனுஸ்பாலன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி அ ஜெயகணபதி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ம மாியசெல்வி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு பே முத்துகுமாா் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி நா முத்துலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி ரா செல்லபாா்வதி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி R நா்மதா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு ர ஆஸ்கா் வெற்றி