ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> ஓட்டப்பிடாரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு லா ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு சுவிதா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி க கோமதிலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு சோ வெள்ளைச்சாமி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி மே சண்முகத்தாய் வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திரு அ காியமால் அழகு வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு கா மாடசாமி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பா ஆலோசனை மாியான் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ஞா தெய்வராணி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு வே காசி விஸ்வநாதன் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி சு கனகரத்தினம் வெற்றி
வார்டு 12 சி.பி.ஐ(எம்) திருமதி பு சுப்புலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஆ அாிச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச மூக்கம்மாள் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி செ சுகிா்தா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி மு ஜெயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி ஆ ஈஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 18 இ.தே.கா திரு பா மொட்டையசாமி வெற்றி
வார்டு 19 சி.பி.ஐ(எம்) திருமதி ச சித்ரா தேவி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு க நவநீத கிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 21 மற்றவை திரு மா கணேசன் வெற்றி
வார்டு 22 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பா அழகிாி வெற்றி