ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> விளாத்திகுளம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு ஆண்டாளம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு பெ முனியசாமி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு தி தா்மராஜ் வெற்றி
வார்டு 4 பி.ஜே.பி திருமதி ச சுப்புலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வை விஜயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கி கவிதா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வெ சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி இரா முனியசக்தி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி சு மருதக்கனி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு ரா செந்தூா் பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 11 இ.தே.கா திருமதி செ செல்வமணி வெற்றி
வார்டு 12 பி.ஜே.பி திருமதி வே மாாீஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி இ சுமதி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ச ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த குருநாதன் வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திரு ரா குருசாமி வெற்றி