ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> புதூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ சுகன்யா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ல விஜயகுமாா் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி இரா மகாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மூ தனஞ்செயன் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி த லதாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கா முனியசாமி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வ ஆண்டாள்தேவி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 மற்றவை திரு இரா பாக்கியலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு பரமேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு திருசெல்வி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வெ ஜெயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த சுசிலா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு சி பெருமாள்சாமி வெற்றி