ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> கருங்குளம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு க சண்முகம் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு இ லெட்சுமணப்பெருமாள் வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திரு சு மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப அண்ணாமலை வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ச முத்தராமலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி மா ராதா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா கோமதி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி மு வசந்தி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி அ மைமூன் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு சுடலைமுத்து வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க பொன்ராணி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி கு சுந்தரி வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி பே சுப்புலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திருமதி க மாடத்தி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா அன்னலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி இ கம்மாடிச்சி வெற்றி