ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> ஸ்ரீவைகுண்டம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ந வாசுகி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஆ விஜயன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி முத்துசெல்வன் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு பி தனேஷ் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு வசந்தா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி கி இராமலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி ரா சுடலைவடிவு வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பொ சுந்தாி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி என் ராமலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி சோமசுந்தாி வெற்றி
வார்டு 12 இ.தே.கா திரு பி பாரத் வெற்றி
வார்டு 13 பி.ஜே.பி திருமதி ஜெ சித்ராசயனன் வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு சி நாராயணன் வெற்றி