ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> ஆழ்வார்திருநகரி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி ரா ராஜாத்தி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி செ பரமேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஜெ ராஜகுமாா் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு இரா ரகுராமன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு செ மாாிமுத்து வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு தா தாமஸ் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு தா நசரேன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு ச ஜனகா் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி பா ஜெயா வெற்றி
வார்டு 11 இ.தே.கா திருமதி வி பியுலா ரத்தினம் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி யூ ஜெயகிருபா வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திரு மா பூல் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி ஈ சஜீதா வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி வி காந்திமதி வெற்றி