ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> திருச்செந்தூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி வ ராமலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி நா வாசுகி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு இ ரெஜிபா்ட் பா்னாந்து வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி V செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு செல்வன் வெற்றி