ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> உடன்குடி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு P T.P.பாலசிங் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி கோ ராமலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி P மெல்சி சாலினி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு V செந்தில் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த மகாராஜா வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திரு ஜோ செல்வின் தாமஸ் வெற்றி
வார்டு 7 இ.தே.கா திருமதி ஆ தங்கலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு ஜெயகமலா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி R முருகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி S மீரா வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு எ லெபோரின் வெற்றி