ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> சாத்தான்குளம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி ச ப்ரெனிலா கார்மல் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா மேரி பொன்மலர் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மா சுமதி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு செ குருசாமி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு ஜெயபதி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆ லதா வெற்றி
வார்டு 7 இ.தே.கா திருமதி சு சுபா கிறிஸ்டி பொன்மலா் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு மீனா வெற்றி
வார்டு 9 இ.தே.கா திரு மா சுதாகா் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச செல்வம் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம சசிகலா வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு செ அப்பாத்துரை வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சூ ஜோதி வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு லி சேசு அஜிட் வெற்றி