ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> கயத்தார்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி இரா முத்துலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி கௌ மகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திரு சு கோட்டூா்சாமி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு ரெ ஜெயசந்திரன் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு ஜெ மனோராஜா வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திருமதி ந மூக்கம்மாள் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி மா மகாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ந தங்கஈஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி த மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி பூ ராமலெட்சமி வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி க கற்பகசெல்வி வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு க அருணாச்சலம் வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி நா மீரா வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு சு பொிய வெயிலுமுத்து வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திரு S.V.S.P மாணிக்கராஜா வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ச இசக்கிமுத்து வெற்றி