ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி -> அகஸ்தீஸ்வரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு அ அருண் காந்த் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி அழகேசன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி A சண்முக வடிவு வெற்றி
வார்டு 4 பி.ஜே.பி திருமதி சௌ பால்தங்கம் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி M ஆரோக்கிய சௌமியா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி T பிரேமலதா வெற்றி
வார்டு 7 இ.தே.கா திரு பா ராஜேஷ் வெற்றி