ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி -> தோவாளை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி டி மேரி ஜாய் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு டி ஐயப்பன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு எ ஆா் பூதலிங்கபிள்ளை வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு எம் ஏசுதாஸ் வெற்றி
வார்டு 5 பி.ஜே.பி திருமதி எம் மாலா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி கே ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கி மகாராஜபிள்ளை வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பா சேக் செய்யது அலி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி பூ ஞானபாய் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி இ சாந்தினி வெற்றி