ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி -> இராஜாக்கமங்கலம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி எஸ் உமா வெற்றி
வார்டு 2 பி.ஜே.பி திரு வ மாரிமுத்து வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா அய்யப்பன் வெற்றி
வார்டு 4 பி.ஜே.பி திருமதி ஆ ஜெயா வெற்றி
வார்டு 5 பி.ஜே.பி திருமதி ஆர் ஹேமா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க செல்வி த அனுபிரியதா்ஷினி வெற்றி
வார்டு 7 பி.ஜே.பி திரு மா தங்கராஜ் வெற்றி
வார்டு 8 பி.ஜே.பி திரு சி தா்மலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 9 பி.ஜே.பி திருமதி கே சகிலா வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ சாரதா வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு நெ சுனில் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு செ சரவணன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி மேரி தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திருமதி ஜெ ஹென்றித் மினி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி ம மேரி கேத்லீன் வெற்றி