ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி -> தக்கலை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 இ.தே.கா திருமதி மு கிறிஸ்டி ஜெகதா வெற்றி
வார்டு 2 இ.தே.கா திரு மு அருள் ஆன்றனி வெற்றி
வார்டு 3 பி.ஜே.பி திருமதி சு மனோன்மணி வெற்றி
வார்டு 4 இ.தே.கா திருமதி ம புளோறஸ் மேரி வெற்றி
வார்டு 5 இ.தே.கா திருமதி அ கோல்டன் மெல்பா வெற்றி
வார்டு 6 பி.ஜே.பி திரு து மனோகரகுமாா் வெற்றி
வார்டு 7 பி.ஜே.பி திரு த சிவகுமாா் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி லூ மவுண்ட் தேன் ரோஜா வெற்றி
வார்டு 9 பி.ஜே.பி திரு பா செந்தில்குமாா் வெற்றி
வார்டு 10 பி.ஜே.பி திரு இரா ஸ்ரீ பத்மனாபன் வெற்றி