ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி -> கிள்ளியூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 பி.ஜே.பி திரு அ மோகன் தாஸ் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ மேரி கமலபாய் வெற்றி
வார்டு 3 இ.தே.கா திருமதி பொ மேரி ஸ்டெல்லா வெற்றி
வார்டு 4 இ.தே.கா திரு சி லெனின் குமாா் வெற்றி
வார்டு 5 இ.தே.கா திருமதி ஜி கிறிஸ்டல் ரமணி பாய் வெற்றி
வார்டு 6 இ.தே.கா திருமதி அ. மே குயின்மேரி வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு ஹி காட்வின் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு ஜா தேவதாஸ் வெற்றி
வார்டு 9 இ.தே.கா திருமதி செ விஜிலா வெற்றி
வார்டு 10 இ.தே.கா திருமதி செ விஜயராணி வெற்றி