ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> விருத்தாசலம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு அ ஆனந்தகண்ணன் வெற்றி
வார்டு 2 பி.ஜே.பி திருமதி ம ரோசி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு சா பச்சமுத்து வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வே ராசாத்தி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு கோ குணசேகரன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி ப மலர்கொடி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு கோ பாக்கியராஜ் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி சி செல்வி வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திரு கி செல்வராசு வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு கா சரவணன் வெற்றி
வார்டு 12 தே.மு.தி.க திருமதி செ நீலாவதி வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திரு ரா அய்யாசாமி வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திருமதி கொ பூங்கோதை வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வே தனகோடி வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திரு ரா செந்தில்குமார் வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திருமதி மு மலர் வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க செல்லதுரை வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி தனம் வெற்றி