ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> கம்மாபுரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி வெங்கடேசன் வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு ரா ராஜவன்னியன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி மகாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு பழனிவேல் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு மு சிவசுப்ரமணியன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு செ தமிழரசன் வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு நா சக்கரவர்த்தி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி பி தமிழ்மணி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ஆ ஜெயசித்ரா வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச ரபேக்கா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ந செல்வராணி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி க கலா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வி மேனகா வெற்றி
வார்டு 14 தே.மு.தி.க திருமதி த சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திரு ஞா கிரகோரி வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திருமதி பா விமலா வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திருமதி பா கோவிந்தம்மாள் வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ம முனுசாமி வெற்றி
வார்டு 19 தே.மு.தி.க திரு த ராஜவேல் வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா மான்விழி வெற்றி