ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> நல்லூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு வீ ஜெயசுதா வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு க ராஜா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு ந ஏழுமலை வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி கோ குமாரி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஆ மனோகரன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி வெ தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு க சிவக்குமார் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு அ முத்துக்கண்ணு வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த ஜான்சிமேரி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு பச்சமுத்து வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு வீ மேகராஜன் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு தி முத்து வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி கோ செல்வமணி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி கோ வளர்மதி வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திரு ரா செல்வக்குமார் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச வள்ளி வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திருமதி ர அன்னைமணி வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சீ பத்மாவதி வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா ராஜலட்சுமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 20 மற்றவை திருமதி எஸ்.எ செல்வி வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி க வெண்ணிலா வெற்றி