ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> மங்களூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா விருத்தாம்பாள் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ரா பாப்பாத்தி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா கற்பகம் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி நி செல்வராணி வெற்றி
வார்டு 5 தே.மு.தி.க திருமதி ஜெ பானுமதி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி து சின்னபொண்ணு வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி பொ மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா ராமர் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு தா குள்ளன் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வீ மணிகுண்டு வெற்றி
வார்டு 11 பி.ஜே.பி திரு பொ கொளஞ்சி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ச சுகுணா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி சா சிவமாலை வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு லெ இராமசந்திரன் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி கா சக்தி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க ராமலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு ரா சங்கர் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு து பிரபாகரன் வெற்றி
வார்டு 19 மற்றவை திரு தெ சரவணன் வெற்றி
வார்டு 20 மற்றவை திரு து ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி செ கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 22 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி இ மலர்விழி வெற்றி
வார்டு 23 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ அகிலா வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திரு ரா பாக்கியராஜ் வெற்றி