ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> ஸ்ரீமுஷ்ணம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ பவானி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு த வசந்தராஜ் வெற்றி
வார்டு 3 தே.மு.தி.க திருமதி ரா பழனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி ர மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப விஜயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ பரமானந்த்ம் வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திருமதி சு ஹேமலதா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச அழகுரோஜா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜெ லதா வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி புகழேந்தி வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி பி ஜாக்குலின் சகாயராணி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு தி திருச்செல்வம் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ மங்கையர்கரசி வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு கோ பாலசுந்தர் வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை செல்வி செ செல்வபிரியா வெற்றி