ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> பண்ருட்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு இ சிவப்பிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி சா ராணி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க அம்பிகாபதி வெற்றி
வார்டு 4 தே.மு.தி.க திருமதி கி அம்பிகா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி இ விஜயா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு கஸ்தூரி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி செ சுபாஷினி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி தே விஜயதேவி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ஜெ யுவராணி வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி ம தெய்வசுந்தரி வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு ரா தனபதி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு ரா தேவராஜ் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி சு தமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கி தேவநாதன் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி ச ஜெயா வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ கல்யாணசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திரு வ குமரன் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி ஆ தேவகி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திரு அ அருள்முருகன் வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு ச பாலமுருகன் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி செ உமா வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திருமதி ஞா கவிதா வெற்றி
வார்டு 23 மற்றவை திருமதி பா அஞ்சலட்சம் வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திரு பூ உதயகுமார் வெற்றி
வார்டு 25 மற்றவை திரு க ராமகிருஷ்ணன் வெற்றி