ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> குறிஞ்சிப்பாடி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க புவனேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி S மாலினி வெற்றி
வார்டு 3 தே.மு.தி.க திரு சு நடராஜ் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி G கலையரசி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு S அன்பழகன் வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திருமதி செ கஸ்தூரி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ அன்பு வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி இரா பிரவினா வெற்றி
வார்டு 9 தே.மு.தி.க திரு P தேவநாதன் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு ரா பாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S குணசுந்தரி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு S ராஜபாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி S வளர்மதி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு N வைத்திலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி K விஜயா வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி M பத்மாவதி வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திரு A சுந்தர் வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தி ரேணுகா வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி பூ சுந்தரி வெற்றி
வார்டு 20 மற்றவை திருமதி V மகாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திரு S முருகன் வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு A சிற்றரசன் வெற்றி
வார்டு 23 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு A தெய்வசிகாமணி வெற்றி
வார்டு 24 மற்றவை திருமதி R கலா வெற்றி
வார்டு 25 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வி கமலா வெற்றி
வார்டு 26 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி T பத்மா வெற்றி
வார்டு 27 தி.மு.க திருமதி க ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 28 மற்றவை திரு கோ சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 29 தி.மு.க திரு கோ ஜானகிராமன் வெற்றி