ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> மேல்புவனகிரி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு வி செல்வராசு வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ந ராணி வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி பொ அனிதா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச செந்தமிழ்ச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா அஞ்சம்மாள் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு கி சிவானந்தம் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி செ ஜெயமாலா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு எ.ஜி. சீனிவாசன் வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி எஸ் ராஜலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி.என் சிவப்பிரகாசம் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு து ராமமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த பவானி வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திரு வி வாசுதேவன் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வி ராமதாஸ் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆர் லதா வெற்றி