ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> பரங்கிபேட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி ரோ தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 2 தே.மு.தி.க திரு ப சந்திரகுமார் வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி சு ஆனந்தஜோதி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு வசந்தி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு கு மோகனசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா ரவி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ர பாஸ்கர் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு ந முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மா ரெங்கம்மாள் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு ம தங்க பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி த கலைவாணி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு செ மோகன்தாஸ் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ இளவரசி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா சித்ரா வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி க தவமணி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ச கருணாநிதி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சா ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா தாமரைச்செல்வி வெற்றி