ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி -> கிருஷ்ணகிரி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பெ காசி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ஆர் வள்ளி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி பி கவிதா வெற்றி
வார்டு 4 சி.பி.ஐ திருமதி து உமாராணி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு கி வடிவேல் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி வே கலா வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு ரா காளிரத்தினம் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா மகேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி சீ மாதம்மாள் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி த விஜயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பீ மாதேஷ் வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி மு அமராவதி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு வெ கிருபாபரன் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பை ஜெயராமன் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா பச்சியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆர் அம்சா வெற்றி
வார்டு 18 தே.மு.தி.க திரு ரா வேடியப்பன் வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ இராதா வெற்றி
வார்டு 20 மற்றவை திருமதி ஏ லதா வெற்றி