ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி -> தளி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 சி.பி.ஐ திரு வெ நாகராஜ் வெற்றி
வார்டு 2 சி.பி.ஐ திருமதி ம சௌமியா வெற்றி
வார்டு 3 சி.பி.ஐ திரு நா பிரசாந்த் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி நா நாகஸ்ரீ வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி பி நாகவேணி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி சு அனுப்பா சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு ரா பிரபாகர் ரெட்டி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி ந பாரதம்மா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ந யசோதா வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி கி சையதாபேகம் வெற்றி
வார்டு 11 சி.பி.ஐ திருமதி மு ஜெயம்மா வெற்றி
வார்டு 12 சி.பி.ஐ திருமதி ர சங்கரம்மா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி சி மாலா வெற்றி
வார்டு 14 சி.பி.ஐ திரு ர நில்சான் வெற்றி
வார்டு 15 சி.பி.ஐ திரு ம சென்னவீரப்பா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி சீ அனுராதா வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு வெ ஸ்ரீனிவாசலுரெட்டி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி ந ராணி வெற்றி
வார்டு 19 சி.பி.ஐ திருமதி இ சுந்தரவள்ளி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி கே மஞ்சு வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி கோ பாக்யா வெற்றி
வார்டு 22 மற்றவை திரு சி முனியப்பன் வெற்றி
வார்டு 23 சி.பி.ஐ திரு ஜெ விஜயகுமாா் வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திருமதி ர கிருஷ்ணம்மாள் வெற்றி
வார்டு 25 தி.மு.க திரு ஈ சிவராஜ் வெற்றி
வார்டு 26 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 27 தி.மு.க திரு நா வெங்கடேஷ் வெற்றி
வார்டு 28 தி.மு.க திரு அ சண்முகம் வெற்றி
வார்டு 29 சி.பி.ஐ திருமதி சி துளசியம்மள் வெற்றி
வார்டு 30 தி.மு.க திரு மா ராமாஞ்சனா வெற்றி