ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி -> காவேரிப்பட்டினம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி ச நித்யா வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு பெ அனுமுத்தன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ப அம்மு வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு இரா பரசுராமன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு மு குமாரவேல் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி கோ ஜெய்கொடி வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திருமதி டி சசிகலா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ச பார்வதி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி கோ சின்னகண்ணு வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வி சவிதா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச அம்பிகா வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு ர சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி ச சசிரேகா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பெ ரவி வெற்றி
வார்டு 15 தே.மு.தி.க திரு ர சங்கா் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு பிசி உமாபதி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு கணேசன் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி சே பத்மணி வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு பச்சியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 20 மற்றவை திரு மு சங்கா் வெற்றி
வார்டு 21 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கா பெரியசாமி வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திருமதி க அமிர்தம் வெற்றி
வார்டு 23 மற்றவை திரு கோ திருப்பதி வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திருமதி சு பவித்ரா வெற்றி
வார்டு 25 தி.மு.க திரு ல வடிவேல் வெற்றி
வார்டு 26 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க சின்னபாப்பா வெற்றி
வார்டு 27 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு எம் மாதன் வெற்றி