ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி -> வேப்பனப்பள்ளி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு S.M. சோமசேகர் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி சீ சென்னம்மண்ணி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு B தனம்ஜெயன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி G பரமேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி R ருக்குமணி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வெ விஜியா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு T நரசிம்மன் வெற்றி
வார்டு 8 தே.மு.தி.க திருமதி த ரேவதிதனபால் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ப சரோஜினி வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திரு V வேல்முருகன் வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி M ராணி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு M திம்மராஜ் வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி கு சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு S சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வெ பவானி வெற்றி