ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி -> பர்கூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு ஸ்ரீதேவி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க செல்வி மு பிாித்திகா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு சீ கோவிந்தராஜ் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு லி சக்கரவா்த்தி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ர சகுந்தலா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி சி கவிதா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி எஸ் ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி கே கலைவாணி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு செ முரளி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு சு கோவிந்தன் வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி K லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு ம பாச்சாமியான் வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திரு G சங்கா் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி மு வாசுகி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எஸ் சுகந்தரவதனி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி சா அப்சா்பேகம் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி அ லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மா மீனாட்சி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி செ சூா்யா வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி நா சுசீலா வெற்றி
வார்டு 21 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு காா்த்திகேயன் வெற்றி
வார்டு 22 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ சாம்பசிவம் வெற்றி
வார்டு 23 தே.மு.தி.க திரு எம் ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 24 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சீ குணசுந்தாி வெற்றி
வார்டு 25 மற்றவை திருமதி எஸ் மாாி வெற்றி
வார்டு 26 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி 42 முனிரத்தனா வெற்றி
வார்டு 27 தி.மு.க திருமதி ரா சுகுணா வெற்றி
வார்டு 28 தி.மு.க திருமதி பி மணிமேகலை வெற்றி
வார்டு 29 தி.மு.க திரு து ஐயப்பன் வெற்றி
வார்டு 30 மற்றவை திரு சி ஜெயவீரபாண்டியன் வெற்றி