ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி -> ஊத்தங்கரை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு கோ பூபதி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு நா மாது வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சிவகாமி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி செ சத்தியவாணி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ம சுமதி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ப வெங்கடாசலம் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தி தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு மகாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி செ விஜயா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி தௌ ஷாமாபீ வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி கு உஷாராணி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு ச குமரேசன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச ராஜேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு ச வெள்ளியரசு வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி கு சாந்தி வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திரு ப இராஜசேகரன் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு வ குப்புராஜி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி த ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தீ சுகந்தி வெற்றி
வார்டு 20 சி.பி.ஐ(எம்) திரு வே கோவிந்தசாமி வெற்றி
வார்டு 21 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வே சாந்தி வெற்றி
வார்டு 22 மற்றவை திருமதி செ தேன்மொழி வெற்றி