ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி -> ஓசூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜி சந்தியா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜி உமா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எம் நாகரத்னா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க நாராயணசாமி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி G ராதா (எ) ராதம்மா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எம் முனிரத்னா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி M சசி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு சி கோபால் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வி முரளி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி மு சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி தி குணாவதி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வெ கௌரம்மா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு வி ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 14 தே.மு.தி.க திருமதி ஆா் உமா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி வெ ராதா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு ஆா் சம்பத்குமாா் வெற்றி