ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி -> சூளகிரி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி நா ரத்னம்மா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு யசோதா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தி லட்சுமம்மா வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி ர மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஹே லாவண்யா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 தி.மு.க திரு கி நாகேஷ் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சீ புஷ்பா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ந ஜனாா்தன் குமார் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வெ ஆனந்த் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு ச அாிஷ் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு வெ முனிராஜ் வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி தி லட்சுமம்மா வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி ர சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திருமதி ப காஞ்சனா வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா பாக்யவதி வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திருமதி ரா தமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 17 தே.மு.தி.க திரு சா சீதாராமன் வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா சம்பங்கி வெற்றி
வார்டு 19 மற்றவை திருமதி சீ ஜெயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 20 மற்றவை திருமதி மு முனிரத்னா வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி சீ வனிதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 22 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு நா மாதேஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 23 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ம வரதன் வெற்றி
வார்டு 24 தே.மு.தி.க திருமதி ரா லதா வெற்றி
வார்டு 25 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு தி சேட்டு வெற்றி