ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி -> கெலமங்கலம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 சி.பி.ஐ திரு மு சீனிவாசா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ம சம்பங்கியம்மா வெற்றி
வார்டு 3 சி.பி.ஐ திரு வெ ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 4 சி.பி.ஐ திருமதி ஜெ பிரபா வெற்றி
வார்டு 5 சி.பி.ஐ திருமதி சு விஜயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 சி.பி.ஐ திருமதி ர லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திருமதி மு பெருமா வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு ரா சந்தன் வெற்றி
வார்டு 9 தே.மு.தி.க திரு ல ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர அன்னபூரணி வெற்றி
வார்டு 11 சி.பி.ஐ திரு தி கேசவமூா்த்தி வெற்றி
வார்டு 12 சி.பி.ஐ திருமதி எம் அனிதா வெற்றி
வார்டு 13 சி.பி.ஐ திரு ரா நாகராஜ் வெற்றி
வார்டு 14 சி.பி.ஐ திருமதி க மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 15 சி.பி.ஐ திரு தி கிருஷ்ணப்பா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி க பூங்கொடி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு ஈஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ ஜெயபால் வெற்றி
வார்டு 19 சி.பி.ஐ திருமதி மா சுஜாதா வெற்றி