ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - அரியலூர் -> செந்துறை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி செ செல்வி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி சு கீதா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு சுதா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு ஆ தமிழ்மாறன் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு பெ செல்வகடுங்கோ வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கோ லதா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு ம ரெங்கநாதன் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி ர. முருகவள்ளி வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி கு கலா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி இரா பூங்கொடி வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி அ செல்வி வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி செ பரஞ்ஜோதி வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி சா தேன்மொழி வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு ச. பார்த்திபன் வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திரு ச. மணிவேலன் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு த பிச்சமணி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர தெய்வமணி வெற்றி
வார்டு 18 மற்றவை திருமதி செ. சகுந்தலா வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஆ மணிகண்டன் வெற்றி