ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - அரியலூர் -> அரியலூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு வெள்ளைச்சாமி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப முத்துசாமி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி க பாப்பாள் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு ரா சரவணன் வெற்றி
வார்டு 5 தே.மு.தி.க திருமதி ஜெ சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வே முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ம ராணி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த செந்தமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி சி கண்ணகி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி சுந்தரவடிவேல் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி கா ரேவதி வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி சா மாலா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ சிவப்பெருமாள் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா ராதாகிருஷ்ணவேணி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பு செந்தமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு நா விஜயகுமார் வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப சுரேஷ்குமார் வெற்றி