ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - அரியலூர் -> ஆண்டிமடம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச இராசாம்பாள் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு பெ இராமலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு இரா மருதமுத்து வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி சு புகழேந்தி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு ரா பத்பநாபன் வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திரு ரா செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு லோ சண்முகம் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு க ஜோதி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ச வாசுகி வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி R விஜயா வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு பா சேவியர் சஞ்சீவிகுமார் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு பெ தனசேகரன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி இரா கவிதா வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திருமதி வை தேன்மொழி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கா சரோஜா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி த பூங்கோதை வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திருமதி உ வசந்தி வெற்றி
வார்டு 18 மற்றவை திருமதி சா நிர்மலா வெற்றி
வார்டு 19 மற்றவை திருமதி வெ பழனியம்மாள் வெற்றி